PR-Commissie

De PR-commissie binnen GoorseMHC houdt zich bezig met de 'public relations'. Oftewel: hoe zet je GoorseMHC zoveel mogelijk 'op de kaart'?

Dit doen we door verslag te doen van allerlei activiteiten binnen de vereniging (zoals toernooien, deelname aan evenementen e.d.) en door de eerste teams wedstrijdverslagen te laten schrijven voor publicatie.

We verzorgen ook de PR rondom diverse activiteiten van bijvoorbeeld de Activiteitencommissie of de Sponsorcommissie (zoals posters maken en uitnodigingen sturen), verzorgen de communicatie vanuit het bestuur richting alle leden, houden de website, Facebookpagina en Instagram bij, zorgen voor de informatie en communicatie rondom De Grote Clubactie.

Voor het voorzitterschap van de PR-commissie is nu een vacature. Verder zoeken we  2 of 3 PR-leden die ondersteunen bij allerlei werkzaamheden.