Contributie 2021 - 2022

 

De contributie wordt geïnd via automatische incasso in 2 termijnen. De eerste termijn in oktober 2021 en de tweede termijn in februari 2022. U ontvangt de termijnfactuur een week van tevoren via mail. Zorg er dus voor dat wij over uw juiste email adres beschikken en geef wijzigingen tijdig door aan [email protected]

Bij zwaarwegende redenen om geen automatische incasso te verstrekken, kunt u contact opnemen met de penningmeester via [email protected]

Bij uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag wordt een boete opgelegd van € 15,- per maand dat te laat is betaald. Bij uitblijvende betaling zijn wij genoodzaakt betreffende leden te royeren.

Opzeggen van een lidmaatschap voor het volgende seizoen (het hockeyseizoen loopt van 1 aug. t/m 31 juli) kan tot 1 mei van het lopende seizoen (zie statuten artikel 7 lid 3). In geval van opzegging na 1 mei is volgens de statuten artikel 7 lid 9 de gehele contributie voor het volgende seizoen verschuldigd. In geval van opzegging in de loop van het lopende seizoen (maar wel voor 1 mei) blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie van dat seizoen in zijn geheel verschuldigd.

Contributiebijdrage (gebaseerd op leeftijd per 1 oktober):
 • Senioren € 290,- 18 jaar en ouder
 • A - Jeugd € 240,- 16 - 17 jaar
 • B - Jeugd € 240,- 14 - 15 jaar
 • C - Jeugd € 220,- 12 - 13 jaar
 • D - Jeugd € 220,- 10 - 11 jaar
 • E - Jeugd € 155,- 8 - 9 jaar
 • F - Jeugd € 155,- 6 - 7 jaar
 • Smurfen €   75,- t/m 5 jaar

Overige contributie leden:
 • Trimleden € 145,- Contributie wordt in 2 termijnen geïnd
 • Niet Spelend Lid € 70,- Contributie wordt in 1 termijn geïnd
 • Donateurs €  div. Contributie wordt in 1 termijn geïnd

Gezinscontributie € 895,- maximale bijdrage per gezin.

Contributie voor eventuele deelname aan de zaalhockey competitie zijn niet opgenomen in bovengenoemde bedragen. Deze bijdrage wordt separaat aan de desbetreffende leden doorberekend.

De contributie voor hockeyseizoen 2021-2022 is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 5 maart 2021.